duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 13528 ha
Intravilan: 361 ha
Extravilan: 13167 ha
Populatie: 2260
Gospodarii: 891
Nr. locuinte: 881
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ceamurlia de Jos, Lunca
Asezarea geografica:
În partea de sud-est a judeţului Tulcea la 44.741752 latitudine nordică şi 28.727356 longitudine estică, fiind delimitată la nord de comuna Sarichioi şi oraşul Babadag, la vest de comuna Baia, la est comuna Jurilovca, la sud lacul Goloviţa
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Comerţ
Prestări servicii
Pescuit
Recoltat stuf
Turism
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor
Piscicultură
Apicultură
Panificaţie
Fabricarea băuturilor
Comerţ cu mărfuri alimentare
Obiective turistice:
Complex Turistic "Lunca"
Pensiunea "Casa Pescarilor" din satul Lunca
Complexul lagunar Razelm - Sinoe
Popas turistic "2 Cantoane"
Agroturism
Evenimente locale:
Hramul bisericii:
Sfânta Paraschiva - 14 octombrie, în satul Ceamurlia de Jos
Sfânţii Arhangheli Mihail şi Gavril - 8 noiembrie, în satul Lunca
Facilitati oferite investitorilor:
Acces în zona de rezervaţie a biosferei Delta Dunării
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale
Exploatarea potenţialului turistic existent
Eolian existent
Deschiderea unei cariere pentru exploatarea pietrei
Existenţa posibilităţii amenajării unei zone pentru piscicultură
Calitatea technică corespunzătoare a infrastructurii rutiere - ruta două cantoane - Jurilovca
Infrastructura technică de alimentare cu apă bine dezvoltată
Complex lagunar "Razelm-Sinoe" - acces cu ambarcaţiuni de agrement
Complex turistic "Laguna Albastră"
Popas turistic 2 Cantoane
Agroturism
Proiecte de investitii:
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor din localitatea Ceamurlia de Jos şi Lunca
Extindere canalizare menajeră în localitatea  Ceamurlia de Jos
Construire canalizare menajeră şi staţie de tratare ape uzate în satul Lunca
Dotare cămin cultural din localitatea Ceamurlia de Jos
Extinderea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din comună
Reabilitare şi modernizare străzi în localitatea Lunca
Grădiniţă cu program prelungit în localitatea Ceamurlia de Jos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu